B.Cáo KQ thực hiện NV 9 tháng đầu năm 2023-Phương hướng 3 tháng cuối năm 2023

Thứ năm - 28/09/2023 23:40
   UBND HUYỆN THANH OAI
   TRƯỜNG MN TAM HƯNG A
Số: 209/BC-MNTHA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    Tam Hưng, ngày 30 tháng 8 năm 2023
                                     
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023
và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
Trường mầm non Tam Hưng A

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CS&GD TRẺ NĂM HỌC 2022 - 2023:
1. Thuận lợi:
          - Được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã, các ban ngành đoàn thể, các thôn đội và các bậc phụ huynh, đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra.
          - Đội ngũ giáo viên được trẻ hóa, nhiệt tình và được nâng dần lên về chất lượng. Đặc biệt đội ngũ CB - GV - NV trong trường có trình độ chuyên môn trên chuẩn đạt tỷ lệ 69% (40/58), có tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm trong giảng dạy và công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, có lòng nhiệt tình, luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau khiêm tốn, học hỏi để nâng cao trình độ về mọi mặt.     
          - Về sở vật chất của nhà trường đã được UBND Huyện Thanh Oai quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng khu Hưng Giáo theo mô hình trường chuẩn Quốc gia.
          - Có nhiều phụ huynh trong trường đã nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác CS&GD cho trẻ MN, nên đã rất quan tâm và ủng hộ về mọi mặt cho nhà trường.
2. Khó khăn:
- Trong trường vẫn còn nhiều gia đình phụ huynh do kinh tế còn khó khăn, nên chưa thực sự quan tâm tạo ĐK cho con em mình, do vậy cũng đã ảnh hưởng phần nào đến chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường.
3. Về đội ngũ CB - GV - NV:
          - Toàn trường có tổng số CB - GV - NV : 58 đ/c
              Trong đó: + CBQL :             03
                              + Giáo viên:          44
                              + Nhân viên:         11 (KT: 0; YT: 0; BV:02; NVND:09)
 
  • Trình độ chuyên môn:
         + Đại học:    40/58 đạt tỷ lệ 69%
+ Cao đẳng: 06/58 đạt tỷ lệ 10,3%
          + Trung cấp: 12/58 đạt tỷ lệ 20,7%
 
  • Tổng số Đảng viên: 32/58
- Trình độ TC lý luận chính trị: 5 đ/c - Trình độ sơ cấp 05 đ/c.
Căn cứ Điều lệ trường mầm non và Thông tư 06/2015/TTLT-BGD ĐT-BNV ngày 16/3/2015 quy định về danh mục, khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở GDMN công lập, đồng thời đối chiếu với tỷ lệ GV biên chế/nhóm lớp/số lượng học sinh thực tế của trường, thì Nhà trường thừa 02 GV, không có NV kế toán, nhân viên văn thư và nhân viên y tế.
* Sau đây là các thành tích đã đạt được trong năm học 2022 - 2023:
+ Trường xếp thứ 1/26, được UBND TP Hà Nội tặng “Cờ thi đua cấp TP”.
+ 01 đ/c được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen (Đ/c Thủy - Hiệu trưởng);
+ 01 đ/c NVND đạt giải nhất, 02 đ/c GV đạt giải Nhì, 01 đ/c GV đạt giải ba cấp Huyện “Hội thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi”.
+ 07 đ/c được công nhận “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.
+ 01 đ/c có SKKN được công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố. (đ/c Thuỷ-Hiệu trưởng).      
+ 48 đ/c đạt “Lao động tiên tiến cấp cơ sở”
- Năm học 2022 - 2023 nhà trường đã được công nhận đạt phổ cập trẻ 5 tuổi và công nhận danh hiệu “Trường học an toàn phòng tránh tai nạn thương tích”.
4. Về phía học sinh:
- Tổng số trẻ đã ra lớp: 422 cháu = 18 nhóm, lớp (Nhà trẻ: 88 = 04 nhóm; Mẫu giáo: 334 = 14 lớp; Riêng trẻ 4 và 5 tuổi đã ra lớp đạt tỷ lệ 100%).
- KQ đánh giá chất lượng trẻ cuối năm: Với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ CBQL và GV trong trường, nhà trường đã tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt công tác CS&GD trẻ, vì vậy chất lượng của học sinh cuối năm đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Tổng số trẻ được đánh giá: 422 cháu.
+ XL ĐYC: 402 cháu đạt tỷ lệ 95,3%;
+ XL không ĐYC: 20 cháu đạt tỷ lệ 4,7%.
          - 100 % trẻ 5 tuổi đủ ĐK được cấp GCN hoàn thành chương trình GDMN.
- Về chất lượng nuôi, Nhà trường đã huy động số trẻ ăn bán trú tại tr­ường đạt tỷ lệ cao 100% số trẻ đến lớp, thực hiên nghiêm túc công tác quản lý nuôi dư­ỡng, đảm bảo tuyệt đối vệ sinh ATTP trong nhà trường, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ trong nhà trường, trong năm học toàn trường không bị sảy ra trường hợp trẻ bị ngộ độc thực phẩm và trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích nặng khi ở nhà và ở trường.
+ Tỉ lệ trẻ SDD về cân nặng đầu năm 5,3% (23 cháu), cuối năm còn 3% (13 cháu). Giảm 2,3 % (10 cháu) so với đầu năm học.
+ Tỷ lệ trẻ thấp còi đầu năm 8,1 % (35 cháu), cuối năm còn 4,2 % (18 cháu). Giảm 3,9 % (17 cháu) so với đầu năm học.
5. Về thực hiện công tác tuyển sinh trẻ vào trường năm học 2023 - 2024:
Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch chỉ đạo về công tác tuyển sinh trẻ vào trường theo kế hoạch đã được PGD&ĐT duyệt. Trước khi thực hiện công tác tuyển sinh nhà trường đã XD kế hoạch và thông báo công khai các nội dung thực hiện công tác tuyển sinh trên trang Webssite của trường, các nhóm Zalo, Feccebook của các lớp và loa đài phát thanh của các thôn và xã. Đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho PH đến đăng ký dự tuyển sinh.
Trong thời gian tuyển sinh trực tuyến nhà trường đã phân công CBTS trực tại trường để hướng dẫn cho PH đăng ký trực tuyến trên phần mềm tuyển sinh của TP, được thực hiện từ ngày 04/7/2023 đến hết ngày 06/7/2023.
Thời gian tuyển sinh trực tiếp được nhà trường thực hiện từ ngày 13/7/2023 đến hết ngày 18/7/2023, Nhà trường đã phân công cụ thể cho từng CBTS tiếp nhận HS của PH từng thôn, tại Văn phòng nhà trường, đã tạo điều kiện tốt nhất để phụ huynh đến đăng ký tuyển sinh cho con em mình được thuận lợi. Trong thời gian thực hiện tuyển sinh, mặc dù nhà trường đã chỉ đạo thực hiện thông báo và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, tuy nhiên vẫn còn nhiều PH thực hiện đăng ký HS tuyển sinh cho trẻ còn chậm chạp, chất lượng các loại hồ sơ đăng ký tuyển sinh còn chưa đảm bảo theo yêu cầu, có nhiều PH khi đi đăng ký tuyển sinh cho con em mình còn thiếu theo yêu cầu, do vậy cũng làm ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện tuyển sinh của CBTS và nhà trường.
* Kết quả tuyển sinh năm học 2023 - 2024:
 

Độ tuổi
Chỉ tiêu PGD đã duyệt Số hồ sơ PH đã đăng ký TS mới Thừa so với chỉ tiêu được duyệt Thiếu so với chỉ tiêu được duyệt Số HS năm học cũ chuyển sang Tổng số HS sau tuyển sinh
5 tuổi 0 0     92 92
4 tuổi 0 0     127 127
3 tuổi 24 24     73 97
Nhà trẻ 80 80     5 85
Tổng 104 104 0 0 297 401
II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023:
 1. Nhiệm vụ chung:
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tam Hưng lần thứ 25, Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ 23, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17, Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết, chương trình công tác của Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả với chủ đề “Xây dựng trường mầm non xanh-an toàn-thân thiện”. Tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” “Ứng dụng đại trà PPGD tiên tiến Steam vào các hoạt động GD trẻ” trong năm học 2023 - 2024.
- Tiếp tục đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua thành những hoạt động thường xuyên, tự giác trong đơn vị, gắn với phong trào thi đua “Nhà giáo tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo” “Giáo viên chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp”. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” “Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc”
- Tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Giữ vững danh hiệu “Trường chuẩn đạt Quốc gia”; chỉ đạo phấn đấu đề nghị UBND Thành phố Hà Nội và Bộ GD&ĐT tặng“Bằng khen”; đề nghị công nhận danh hiệu“Đơn vị đạt chuẩn văn hóa nâng cao” trong năm 2024.
2. Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học mới:
          Nhà trường thực hiện tổ chức khai giảng năm học mới theo đúng hướng dẫn của Bộ giáo dục đào tạo và Sở GD&ĐT Hà Nội quy định, đảm bảo trang trọng.
          Thời gian tổ chức từ 8h00 ngày 5/9 (Sáng thứ 3).
          Địa điểm tổ chức: Khu Hưng Giáo.
3. Về đội ngũ CB - GV - NV:
Tổng số CB - NV - NV toàn trường: 55 đ/c
Trong đó: CBQL : 03 đ/c; Giáo viên: 41; Nhân viên: 11.
4. Về phía trẻ:
       Tổng số trẻ được huy động ra lớp: 401 cháu = 17 lớp
          Trong đó: + Trẻ nhà trẻ:      85 cháu = 4 lớp
                           + Trẻ Mẫu giáo: 316 cháu = 13 lớp;
5. Về chất lượng CS&GD trẻ:
+ 100% trẻ Nhà trẻ và Mẫu giáo được tổ chức ăn bán trú ở trường, được tiếp cận với PPGD tiên tiến Steam trong chương trình GD.
+ Mức ăn của trẻ: 25.000đ/ngày/trẻ.
+ Quản lý chặt chẽ về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ tại các nhóm lớp, đảm bảo tuyệt đối VSCN, VSMT cho trẻ và VSATTP trong nhà trường.
+ Nhà trường sẽ tiến hành hợp đồng thực phẩm với các đơn vị cung ứng thực phẩm có đầy đủ năng lực về pháp lý và đảm bảo chất lượng về VSATTP.
6. Kế hoạch xây dựng, tu sửa CSVC và mua bổ sung đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho năm học mới:
- Cải tạo sửa chữa nền nhà, nhà vệ sinh cho các lớp khu Đại Thanh và Song Khê.
- Sửa chữa đường điện, nước hỏng, thiết bị vệ sinh cho các lớp.
- Thay mới và bổ sung các loại biểu bảng, trang trí.
- Bảo dưỡng điều hòa các lớp.
- Thay thế, sửa chữa thiết bị đồ chơi ngoài trời khu Đại Thanh, Song Khê.
7. Về công tác thu chi:
* Học phí: Nhà trường thực hiện thu học phí của các cháu theo Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội.
* Các khoản thu khác: Nhà trường sẽ triển khai thực hiện đúng theo quy định, khi có văn bản hướng dẫn của các cấp chỉ đạo.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của trường mầm non Tam Hưng A. Nhà trường rất mong lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho nhà trường, để thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra ./.

 
Nơi nhận:
- Đảng uỷ xã, UBND xã TH (để b/c);
- Trường MNTHA (để t/h);
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNGNhữ Thị Thuỷ 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Liên hệ với chúng tôi

Trường Mầm non Tam Hưng A


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay542
  • Tháng hiện tại8,637
  • Tổng lượt truy cập274,679
Bộ giáo dục và đào tạo
Trường học kết nối
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây