STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
4
Số kí hiệu:15/2023/QH15
Ngày ban hành:09/01/2023
Luật số 15/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Khám bệnh, chữa bệnhSố ký hiệu 15/2023/QH15Ngày ban hành 09-01-2023Ngày có hiệu lực 01-01-2024Loại văn bản LuậtCơ quan ban hành Quốc hộiNgười ký Vương Đình HuệTrích yếu Luật Khám bệnh, chữa bệnhTài liệu đính kèm 15luat.signed.pdf CÁC VĂN BẢN KHÁCVề việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVVề hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVĐẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVề thí điểm đấu giá biển số xe ô tôVề thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkBan hành Nội quy kỳ họp Quốc hộiVề phân bổ ngân sách trung ương năm 2023
File đính kèm:
6
Số kí hiệu:81/2023/QH15
Ngày ban hành:09/01/2023
Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội: Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Số ký hiệu 81/2023/QH15Ngày ban hành 09-01-2023Ngày có hiệu lực 09-01-2023Loại văn bản Nghị quyếtCơ quan ban hành Quốc hộiNgười ký Vương Đình HuệTrích yếu Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Tài liệu đính kèm 81-qh.signed.pdf CÁC VĂN BẢN KHÁCVề việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024Luật Khám bệnh, chữa bệnhKỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVVề hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVĐẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVề thí điểm đấu giá biển số xe ô tôVề thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkBan hành Nội quy kỳ họp Quốc hộiVề phân bổ ngân sách trung ương năm 2023
File đính kèm:
9
Số kí hiệu:71/2022/QH15
Ngày ban hành:15/11/2022
Nghị quyết số 71/2022/QH15 của Quốc hội: Ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hộiSố ký hiệu 71/2022/QH15Ngày ban hành 15-11-2022Ngày có hiệu lực 15-03-2022Loại văn bản Nghị quyếtCơ quan ban hành Quốc hộiNgười ký Vương Đình HuệTrích yếu Ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hộiTài liệu đính kèm 71-qh.signed.pdf CÁC VĂN BẢN KHÁCVề việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024Luật Khám bệnh, chữa bệnhKỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVVề hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVĐẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVề thí điểm đấu giá biển số xe ô tôVề thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkVề phân bổ ngân sách trung ương năm 2023
File đính kèm:
10
Số kí hiệu:72/2022/QH15
Ngày ban hành:15/11/2022
Nghị quyết số 72/2022/QH15 của Quốc hội: Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkSố ký hiệu 72/2022/QH15Ngày ban hành 15-11-2022Ngày có hiệu lực 01-01-2023Loại văn bản Nghị quyếtCơ quan ban hành Quốc hộiNgười ký Vương Đình HuệTrích yếu Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkTài liệu đính kèm 72-qh.signed.pdf CÁC VĂN BẢN KHÁCVề việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024Luật Khám bệnh, chữa bệnhKỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVVề hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVĐẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVề thí điểm đấu giá biển số xe ô tôBan hành Nội quy kỳ họp Quốc hộiVề phân bổ ngân sách trung ương năm 2023
File đính kèm:
11
Số kí hiệu:73/2022/QH15
Ngày ban hành:15/11/2022
Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội: Về thí điểm đấu giá biển số xe ô tôSố ký hiệu 73/2022/QH15Ngày ban hành 15-11-2022Ngày có hiệu lực 01-07-2023Loại văn bản Nghị quyếtCơ quan ban hành Quốc hộiNgười ký Vương Đình HuệTrích yếu Về thí điểm đấu giá biển số xe ô tôTài liệu đính kèm 73-qh.signed.pdf CÁC VĂN BẢN KHÁCVề việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024Luật Khám bệnh, chữa bệnhKỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVVề hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVĐẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVề thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkBan hành Nội quy kỳ họp Quốc hộiVề phân bổ ngân sách trung ương năm 2023
File đính kèm:
12
Số kí hiệu:74/2022/QH15
Ngày ban hành:15/11/2022
TRANG CHỦNghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội: Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phíSố ký hiệu 74/2022/QH15Ngày ban hành 15-11-2022Loại văn bản Nghị quyếtCơ quan ban hành Quốc hộiNgười ký Vương Đình HuệTrích yếu Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phíTài liệu đính kèm 74-qh.signed.pdf CÁC VĂN BẢN KHÁCVề việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024Luật Khám bệnh, chữa bệnhKỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVVề hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVVề thí điểm đấu giá biển số xe ô tôVề thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkBan hành Nội quy kỳ họp Quốc hộiVề phân bổ ngân sách trung ương năm 2023
File đính kèm:
13
Số kí hiệu:75/2022/QH15
Ngày ban hành:15/11/2022
Nghị quyết số 75/2022/QH15 của Quốc hội: Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVSố ký hiệu 75/2022/QH15Ngày ban hành 15-11-2022Loại văn bản Nghị quyếtCơ quan ban hành Quốc hộiNgười ký Vương Đình HuệTrích yếu Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVTài liệu đính kèm 75-qh.signed.pdf CÁC VĂN BẢN KHÁCVề việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024Luật Khám bệnh, chữa bệnhKỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVĐẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVề thí điểm đấu giá biển số xe ô tôVề thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkBan hành Nội quy kỳ họp Quốc hộiVề phân bổ ngân sách trung ương năm 2023
File đính kèm:
14
Số kí hiệu:76/2022/QH15
Ngày ban hành:15/11/2022
Nghị quyết số 76/2022/QH15 của Quốc hội: Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVSố ký hiệu 76/2022/QH15Ngày ban hành 15-11-2022Loại văn bản Nghị quyếtCơ quan ban hành Quốc hộiNgười ký Vương Đình HuệTrích yếu Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVTài liệu đính kèm 76-qh.signed.pdf CÁC VĂN BẢN KHÁCVề việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024Luật Khám bệnh, chữa bệnhVề hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVĐẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVề thí điểm đấu giá biển số xe ô tôVề thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkBan hành Nội quy kỳ họp Quốc hộiVề phân bổ ngân sách trung ương năm 2023
File đính kèm:
18
Số kí hiệu:69/2022/QH15
Ngày ban hành:11/11/2022
Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội: Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023Số ký hiệu 69/2022/QH15Ngày ban hành 11-11-2022Loại văn bản Nghị quyếtCơ quan ban hành Quốc hộiNgười ký Vương Đình HuệTrích yếu Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023Tài liệu đính kèm 69-qh.signed.pdf CÁC VĂN BẢN KHÁCVề việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024Luật Khám bệnh, chữa bệnhKỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVVề hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVĐẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVề thí điểm đấu giá biển số xe ô tôVề thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkBan hành Nội quy kỳ họp Quốc hội
File đính kèm:
19
Số kí hiệu:70/2022/QH15
Ngày ban hành:11/11/2022
Nghị quyết số 70/2022/QH15 của Quốc hội: Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023Số ký hiệu 70/2022/QH15Ngày ban hành 11-11-2022Loại văn bản Nghị quyếtCơ quan ban hành Quốc hộiNgười ký Vương Đình HuệTrích yếu Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023Tài liệu đính kèm 70-qh.signed.pdf CÁC VĂN BẢN KHÁCVề việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024Luật Khám bệnh, chữa bệnhKỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVVề hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVĐẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVề thí điểm đấu giá biển số xe ô tôVề thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkBan hành Nội quy kỳ họp Quốc hội
File đính kèm:
21
Số kí hiệu:68/2022/QH15
Ngày ban hành:10/11/2022
Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023Số ký hiệu 68/2022/QH15Ngày ban hành 10-11-2022Loại văn bản Nghị quyếtCơ quan ban hành Quốc hộiNgười ký Vương Đình HuệTrích yếu Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023Tài liệu đính kèm 68-qh.signed.pdfCÁC VĂN BẢN KHÁCVề việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024Luật Khám bệnh, chữa bệnhKỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVVề hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVĐẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVề thí điểm đấu giá biển số xe ô tôVề thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkBan hành Nội quy kỳ họp Quốc hội
File đính kèm:
24
Số kí hiệu:65/2022/QH15
Ngày ban hành:21/10/2022
QUỐC HỘI
-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Nghị quyết số: 65/2022/QH15 Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2021 - 2026
QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;
Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;
Căn cứ Tờ trình số 75/TTr-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 21 tháng 10 năm 2022,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1
Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể do được phân công công tác khác.
Điều 2
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.
Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 10 năm 2022./.
File đính kèm:
25
Số kí hiệu:67/2022/QH15
Ngày ban hành:21/10/2022
QUỐC HỘI--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Nghị quyết số: 66/2022/QH15Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022 NGHỊ QUYẾTBẦU TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NHIỆM KỲ 2021 - 2026QUỐC HỘICăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 55/2019/QH14;Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-UBTVQH15 ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu Tổng Kiểm toán nhà nước ngày 21 tháng 10 năm 2022,QUYẾT NGHỊ:Điều 1Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.Điều 2Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 10 năm 2022./. CHỦ TỊCH QUỐC HỘIVương Đình Huệ
File đính kèm:
26
Số kí hiệu:67/2022/QH15
Ngày ban hành:21/10/2022
QUỐC HỘI--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Nghị quyết số: 67/2022/QH15Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022 NGHỊ QUYẾTPHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ, BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2021 - 2026QUỐC HỘICăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;Căn cứ Tờ trình số 76/TTr-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ;Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 21 tháng 10 năm 2022,QUYẾT NGHỊ:Điều 1Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông, bà sau đây:1. Bà Đào Hồng Lan, giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế;2. Ông Nguyễn Văn Thắng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.Điều 2Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 10 năm 2022./. CHỦ TỊCH QUỐC HỘIVương Đình Huệ
File đính kèm:
27
Số kí hiệu:19
Ngày ban hành:22/05/2022
File đính kèm:
28
Số kí hiệu:927
Ngày ban hành:20/05/2022
File đính kèm:
29
Số kí hiệu:33/LDLD
Ngày ban hành:11/05/2022
File đính kèm:
32
Số kí hiệu:453/KH-PGD
Ngày ban hành:25/04/2022
File đính kèm:
33
Số kí hiệu:150/VV
Ngày ban hành:21/04/2022
File đính kèm:
34
Số kí hiệu:25/ L Đ L Đ
Ngày ban hành:19/04/2022
File đính kèm:
35
Số kí hiệu:403/PGD$ĐT
Ngày ban hành:19/04/2022
File đính kèm:
37
Số kí hiệu:`129-KH-UBND
Ngày ban hành:13/04/2022
File đính kèm:
38
Số kí hiệu:942/SGD
Ngày ban hành:12/04/2022
File đính kèm:
40
Số kí hiệu:133/CU/PU
Ngày ban hành:07/04/2022
File đính kèm:
41
Số kí hiệu:13-KH-MTTQ
Ngày ban hành:04/04/2022
File đính kèm:
43
Số kí hiệu:13-KH-MTTQ
Ngày ban hành:04/04/2022
File đính kèm:
44
Số kí hiệu:336-Q Đ-HU
Ngày ban hành:01/04/2022
File đính kèm:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây