Biên bản đánh giá XL chuẩn Hiệu trưởng,PHT,GV cuối năm 2023-2024

Thứ ba - 25/06/2024 23:06
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN TAM HƯNG A
    Số: 119/BB-MNTHA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Tam Hưng, ngày 25  tháng 5 năm 2024
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
V/v đánh giá, xếp loại Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn Phó Hiệu trưởng
 Chuẩn giáo viên mầm non năm học 2023 - 2024
Hôm nay, vào hồi 07h30 ngày 25/5/2024, tại Phòng họp Hội đồng trường mầm non Tam Hưng A tổ chức họp toàn thể CB,GV,NV để thực hiện việc đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn GVMN  năm học 2023 - 2024.
I. THỜI GIAN:
01 ngày (Từ 7h30 đến 11h30 ngày 25/5/2022).
II. ĐỊA ĐIỂM:
Phòng hội đồng nhà trường khu Hưng Giáo.
III. THÀNH PHẦN:
          Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 55 đ/c.
Có mặt: 55 đ/c - Vắng mặt: 0
Chủ tọa: Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng.
Thư ký: Đ/c Đỗ Thị Hồng Vân - Thư ký Hội đồng.
IV. NỘI DUNG.
Thực hiện đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Phó Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non năm học 2023 - 2024.
          1.  Đồng chí Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Chủ tọa: Thông qua các văn bản hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Phó Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
a. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn: Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp GVMN trong các cơ sở giáo dục mầm non ngày 06/12/2018.
b. Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn: Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non; Công văn số 5568/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng ngày 06/12/2018; Kế hoạch số 1102/KH-SGDĐT ngày 29/3/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc đánh giá XL Hiệu trưởng, PHT theo chuẩn Hiệu trưởng và đánh giá XLGV theo chuẩn NNGV; Công văn số 491/GDĐT về việc tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng và đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2021 – 2022 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai ngày 16/5/2022.
2. Đánh giá CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng: (Đ/c Lê Thị Hoan - Phó Hiệu trưởng chủ trì)
- Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng đọc bản tự đánh giá quá trình công tác năm học 2023 - 2024 trước hội nghị và tự đánh giá bản thân ở mức: Tốt.
- Đ/c Lê Thị Hoan - Phó Hiệu trưởng lấy ý kiến của CB-GV-NV toàn trường nhận xét cho bản tự đánh giá của đ/c Hiệu trưởng:
* Ý kiến đ/c Tào Thị Hiền (GV - TT tổ CM 4-5 tuổi):
           Đ/c Thủy là người quản lý có tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát và có tinh thần trách nhiệm cao. Trong năm học đồng chí đã có nhiều sáng tạo trong công tác chỉ đạo chung của nhà trường, đã chỉ đạo đội ngũ GV toàn trường thực hiện tốt kế hoạch “Xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, hạnh phúc” và ứng dụng PPGD tiên tiến Steam vào các HĐGD trẻ đạt hiệu quả cao trong năm học, đồng thời đã tham mưu tốt với cấp trên để sớm được thi công xây dựng mới khu Song khê và mua sắm đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho công tác CS,ND và GD trẻ, đã làm tốt công tác XHH để XD môi trường cảnh quan sư phạm đầy đủ cho các cháu ở cả 03 khu của trường, được cán bộ và nhân dân và phụ  huynh tin tưởng. Chất lượng CS&GD của nhà trường trong năm học 2023 - 2024 đạt được nhiều thành tích cao so với năm học cũ.
Đ/c đề nghị cấp trên xếp loại đ/c Thủy đạt loại: Tốt.
* Ý kiến đ/c Lê Thị Hảo (GV - Tổ trưởng khu Đại Thanh):
          Đ/c Thủy là một Hiệu trưởng có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đồng thời trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đ/c luôn gần gũi, quan tâm đến chị em, trong năm học đ/c đã có nhiều ý tưởng và sáng kiến mới để đưa chất lượng và phong trào của nhà trường đi lên. Đặc biệt là công tác chỉ đạo GV “Xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, hạnh phúc” và ứng dụng PPGD tiên tiến Steam vào các HĐGD trẻ đạt hiệu quả cao, công tác XD môi trường học tập lấy trẻ là trung tâm và công tác XHH giáo dục.
Đ/c đề nghị cấp trên xếp loại đ/c Thủy đạt loại: Tốt.
* Ý kiến đ/c Trịnh Thị Nhàn (GV - Tổ phó khu Song Khê):
          Trong công tác quản lý chỉ đạo, đồng chí Thủy luôn là tấm gương cho chị em noi theo, luôn quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của chị em, giáo viên, nhân viên. Đặc biệt những chị em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong nhà trường đ/c luôn gần gũi, quan tâm, động viên không những bằng cả tinh thần và cả vật chất để chị em yên công tác hơn. Đồng chí Nhàn cũng đề nghị cấp trên xếp loại đồng chí Thủy đạt loại: Tốt.
* Ý kiến của Đ/c Vương Thị Miến  (GV lớp B2):
          Nhất trí đề nghị cấp trên xếp loại đ/c Thủy loại: Tốt, vì trong năm học đồng chí rất nhiệt tình, năng động và có nhiều sáng tạo trong việc đổi mới công tác quản lý về công tác nhân sự, thực hiện công khai minh bạch về công tác tài chính và công tác chỉ đạo GV “Xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, hạnh phúc” và ứng dụng PPGD tiên tiến Steam vào các HĐGD trẻ đạt hiệu quả cao. Đặc biệt là nề nếp kỷ cương và công tác đoàn kết trong nội bộ trong nhà trường có nề nếp, đảm bảo chất lượng.
* Ý kiến của các thành viên còn lại trong hội nghị:
          Đều nhất trí với những ý kiến đã phát biểu trong hội nghị và đều đề nghị cấp trên xếp loại đ/c Thủy đạt loại: Tốt.
3. Lấy ý kiến đánh giá xếp loại chuẩn Phó Hiệu trưởng: (Đ/c Thủy - Chủ trì).
          3.1.. Đồng chí Nguyễn Thị Liên - đọc bản tự đánh giá quá trình công tác trong năm học 2023 - 2024 của bản thân và tự đánh giá bản thân ở mức: Khá.
- Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng  lấy ý kiến nhận xét của CB,GV,NV cho bản tự đánh giá của đ/c Nguyễn Thị Liên.
* Ý kiến đ/c Phạm Thị Hằng: Đ/c Hoan có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, có nhiều sáng tạo trong công tác chỉ đạo Tổ nuôi dưỡng XD khẩu phần ăn, chế biến các món ăn cho trẻ, đồng thời luôn tạo điều kiện để giúp đỡ chị em GV,NV trong trường, luôn có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề.
 Đ/c nhất trí xếp loại đc Liên đạt loại: Khá.
* Ý kiến của tất cả các thành viên còn lại  trong hội nghị: Cũng đều nhất trí với ý kiến của đ/c Phạm Thị Hằng đã phát biểu và đều nhất trí đề nghị xếp loại đồng chí Liên đạt loại: Khá
b. Đồng chí Lê Thị Hoan - đọc bản tự đánh giá quá trình công tác trong năm học 2023 - 2024 của bản thân và tự đánh giá bản thân ở mức: Khá.
- Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng  lấy ý kiến nhận xét của CB,GV,NV cho bản tự đánh giá của đ/c Lê Thị Hoan.
* Ý kiến đ/c Nguyễn Thị Thoa: Đ/c Hoan có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, có nhiều sáng tạo trong công tác chỉ đạo Tổ giáo dục thực hiện công tác chuyên môn, “Xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, hạnh phúc” và ứng dụng PPGD tiên tiến Steam vào các HĐGD trẻ đạt hiệu quả cao, đồng thời luôn tạo điều kiện để giúp đỡ chị em GV,NV trong trường, có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề.
 Đ/c Thoa nhất trí xếp loại Hoan đạt loại: Khá.
* Ý kiến của tất cả các thành viên còn lại  trong hội nghị: Cũng đều nhất trí với ý kiến của đ/c Nguyễn Thị Thoa đã phát biểu và đều nhất trí đề nghị xếp loại đồng chí Thúy đạt loại: Khá
4.  Đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp GV:
* Đồng chí Thủy - Hiệu trưởng: Thông qua trước hội nghị về việc lấy ý kiến phát biểu, đóng góp ý kiến và xếp loại của các thành viên trong Hội đồng nhà trường là để Ban giám hiệu tham khảo, còn kết quả đánh giá xếp loại cuối cùng về chuẩn GVMN sẽ do Hiệu trưởng quyết định.
Đ/c Hiệu trưởng đã yêu cầu các đồng chí Tổ trưởng các khối lần lượt thông qua kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá xếp loại của Tổ mình về chuẩn GVMN. Sau đó Ban giám hiệu hội ý để thống nhất xếp loại từng giáo viên theo các tiêu chuẩn đã quy định trong các văn bản hướng dẫn của các cấp.
Căn cứ vào kết quả XLGV của từng Tổ, Hiệu trưởng đã thông qua kết quả XL chuẩn nghề nghiệp GVMN cụ thể đối với từng GV cụ thể như sau:
 Tổng số GV được đánh giá: 41 đ/c
                   + Đạt loại tốt:        10 đ/c;
                   + Đạt loại khá:      30 đ/c.
                   + Đạt loại đạt:       01 đ/c.
5. Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng kết luận và yêu cầu thư ký thông qua biên bản của hội nghị trước toàn thể CB,GV,NV:
Biên bản được thông qua tại hội nghị hồi 11h30 ngày 25/5/2024 được 100% thành viên có mặt trong hội nghị nhất trí với những nội dung của biên bản và không ai có ý kiến nào khác.
Hội nghị kết thúc hồi 11h30 ngày 25/5/2024./.

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ
Nhữ Thị Thủy
THƯ KÝ HỘI NGHỊ
Đỗ Thị Hồng Vân


 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác đánh giá chuẩn HT,PHT,GVMN:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Liên hệ với chúng tôi

Trường Mầm non Tam Hưng A


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay587
  • Tháng hiện tại8,682
  • Tổng lượt truy cập274,724
Bộ giáo dục và đào tạo
Trường học kết nối
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây